Thuế luôn là mối quan tâm hàng đầu của các Doanh nghiệp. Việc nắm bắt, cập nhật chính sách mới về thuế và áp dụng các chính sách thuế phù hợp với hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp sẽ giảm thiểu các nguy cơ thiệt hại về lợi ích kinh tế cho Doanh nghiệp. CPTAX với đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực thuế, kiểm toán, tài chính sẽ giúp quý khách hàng tối đa hóa lợi ích của Doanh nghiệp. Dịch vụ CPTAX cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, bao gồm tư vấn, hỗ trợ kê khai, quyết toán thuế, hoàn thuế và cảnh báo rủi ro về thuế… đồng thời cung cấp các giải pháp tối ưu cho những vướng mắc về thuế cho Doanh nghiệp.

KÊ KHAI THUẾ

CPTAX cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong việc lập và kê khai các báo cáo Thuế (TNDN, GTGT, TNCN, Nhà thầu… ) theo quy định.
Ngày nay, với quy định của pháp luật thuế, các doanh nghiệp chủ động thực hiện việc xác định, kê khai, nộp thuế… và vì thế, các doanh nghiệp thường gặp vướng mắc khi thực hiện việc kê khai thuế dẫn đến rủi ro cao khi Cơ quan thuế thanh tra, quyết toán thuế số thuế bị truy thu và phạt (kê khai sai và chậm nộp) sẽ rất lớn nếu như để trôi qua nhiều năm…

TƯ VẤN THUẾ

Các dịch vụ CPTAX cung cấp cho khách hàng bao gồm:
–  Cập nhật các quy định mới, các thay đổi về chính sách thuế
–  Tư vấn các chính sách thuế có liên quan đến từng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
–  Tư vấn tuân thủ các quy định của các loại thuế có liên quan
–  Tư vấn thường xuyên
–  Tư vấn theo vụ việc
–  Tư vấn thuế mua bán và sát nhập doanh nghiệp
–  Tư vấn các khoản ưu đãi được hưởng cho dự án đầu tư
–  Tư vấn thuế liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp

SOÁT XÉT CÁC BÁO CÁO THUẾ

CPTAX cung cấp dịch vụ liên quan đến việc soát xét số liệu của các Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế phù hợp với các quy định và văn bản hướng dẫn của cơ quan Nhà nước hay không, qua đó đưa ra những điều chỉnh bổ sung và các giải pháp hoàn thiện các báo cáo đó…

HỖ TRỢ HOÀN THUẾ

Việc hoàn thuế sẽ tạo điều kiện giải quyết khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp, tuy nhiên do thủ tục hành chính còn rườm rà nên nhiều đơn vị gặp nhiều “trở ngại” khi thực hiện. CPTAX sẽ cung cấp cho khách hàng dịch vụ hỗ trợ thực hiện toàn bộ các thủ tục hoàn thuế với thời gian và hiệu quả tối ưu nhất, bao gồm:

–  Lập hồ sơ xin hoàn thuế: Kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế (sổ sách kế toán, chứng từ, hóa đơn,…)

–  Nộp hồ sơ hoàn thuế cho Cơ quan thuế

–  Hỗ trợ giải trình trong quá trình kiểm tra hoàn thuế tại doanh nghiệp.

HỖ TRỢ QUYẾT TOÁN THUẾ

Thanh – Kiểm tra thuế là hoạt động thường xuyên của Cơ quan thuế và cũng là vấn đề phức tạp gây mất thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Việc quyết toán thuế đòi hỏi doanh nghiệp phải có những hiểu biết thấu đáo về chính các chính sách thuế, về hoạt động kinh doanh của đơn vị và đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao. Để tối đa hóa lợi ích cho doanh nghiệp, với các chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm lâu năm CPTAX có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong tất cả các giai đoạn của một cuộc thanh kiểm tra thuế, bao gồm:

– Soát xét và tư vấn hoàn thiện chứng từ, Báo cáo tài chính và Báo cáo thuế: rà soát tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ, xác định các rủi ro và các phương pháp xử lý, điều chỉnh các báo cáo đã nộp cho Cơ quan thuế
– Hỗ trợ khách hàng trong việc giải trình, thuyết minh các số liệu phù hợp với hoạt động kinh doanh và các quy định thuế.

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CHO CÁC VƯỚNG MẮC THUẾ

Với sự đa dạng của các giao dịch kinh tế, sự thay đổi thường xuyên và phức tạp trong các chính sách thuế và kế toán, nếu không phải là các chuyên gia trong lĩnh vực thuế doanh nghiệp rất dễ dẫn đễn việc vi phạm quy định về pháp luật thuế. CPTAX sẽ cung cấp cho cho khách hàng các giải pháp tối ưu nhất phù hợp với từng vấn đề vướng mắc trong việc tuân thủ pháp luật đồng thời tối đa hóa lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp.

CONTACT INFO