TƯ VẤN THƯƠNG VỤ

Các doanh nghiệp thường xuyên thực hiện những thương vụ kinh doanh trong khi có thể chưa hoàn toàn am hiểu về bản chất giao dịch và hành lang pháp lý liên quan. Do đó, trong mỗi thương vụ, những lợi thế cũng như tất cả các rủi ro tiềm ẩn liên quan cần được xác định rõ. Các chuyên gia tài chính của CPTAX với những kinh nghiệm lâu năm về tài chính, thuế, pháp lý sẽ hỗ trợ khách hàng trước các vấn đề trên để đạt được lợi ích trong từng thương vụ.

TƯ VẤN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Quản trị dòng tiền ra – vào của mỗi dự án, mỗi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một công việc mang tính quyết định và hết sức khó khăn. Việc này đòi hỏi sự linh hoạt, am hiểu về kinh doanh và năng lực chuyên môn cao của các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp, điều mà không phải bất cứ ông chủ của doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện được một các độc lập. Chính vì thế CPTAX sẽ cung cấp cho khách hàng một sự hỗ trợ tối đa với hiệu quả cao nhất trong việc thiết lập các kế hoạch tài chính ngắn, dài hạn phù hợp và sử dụng vốn với hiệu quả, cụ thể:

–  Tư vấn tài chính dự án: Thực hiện khảo sát, nghiên cứu phân tích và đánh giá tính kinh tế của dự án, đánh giá năng lực các nguồn tài trợ tiềm năng, từ đó xây dựng cơ cấu nguồn vốn hợp lý, đạt hiệu quả kinh tế – tài chính cho dự án.

–  Tư vấn tài chính doanh nghiệp: Tư vấn cho doanh nghiệp xử lý các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tài chính, tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tài chính trong kinh doanh, lập đề án thu xếp vốn theo nhu cầu doanh nghiệp.

Thông qua tư vấn tài chính, giúp doanh nghiệp tăng cường năng lực hệ thống quản lý, cải tiến hệ thống kế toán, kế toán quản trị và kiểm soát nội bộ, giúp kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm; Cải tiến hệ thống quản lý nhân sự, hệ thống lương, thưởng và phúc lợi; Tăng cường hệ thống đánh giá hiệu quả công tác; Phát triển nguồn nhân lực…

 TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Đến với CPTAX khách hàng sẽ được các chuyên gia giàu kinh nghiệp tư vấn về đầu tư với các nội dung: –  Tư vấn về pháp luật, chủ trương, chính sách đầu tư –  Tư vấn các ưu đãi về đầu tư được áp dụng: ngành, nghề, lĩnh vực, khu vực được ưu đãi, các ưu đãi về thuế,… –  Đánh giá tính khả thi về cơ hội đầu tư –  Đánh giá tính khả thi về dự án đầu tư –  Tư vấn xác định rủi ro cho dự án có thể phát sinh từ biến động kinh tế xã hội, thị trường và hệ thống pháp luật –  Tư vấn lập dự án đầu tư.

QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG 

Trong hoạt động của doanh nghiệp luôn tiềm tàng vô số các rủi ro, đặc biệt trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam hiện nay, các vấn đề vướng mắc luôn len lỏi trong mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính sách kinh tế thường xuyên thay đổi, con người tham gia vào quá trình kinh doanh không nắm bắt kịp thời hoặc thiếu các quy trình, quy chế, chưa tuân thủ pháp luật…CPTAX sẽ giúp các doanh nghiệp lựa chọn kiểm soát hoạt động theo các cách sau:

–  Thiết lập hệ thống thu thập xử lý thông tin nhằm đánh giá và kiểm soát hiệu quả hoạt động doanh nghiệp trên tất cả các khía cạnh, có thể bao gồm từ quản lý nhân sự, sản xuất, marketing, bán hàng, hệ thống thông tin cho đến tài chính, kế toán, và quan trọng hơn là hệ thống luôn hướng tới thực hiện mục tiêu chiến lược dài hạn của doanh nghiệp.

–  Tham gia kiểm soát trực tiếp hoạt động tại doanh nghiệp nhằm giúp các nhà quản trị doanh nghiệp phát hiện ra các sai sót trong hệ thống, sai lệch trong hiệu quả hoạt động so với kế hoạch, khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ từ đó đưa ra Báo cáo rủi ro để có cách thức và hành động điều chỉnh sửa chữa kịp thời.

CONTACT INFO