Thông tư số 75/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp


Version
Download4
Total Views84
Stock
File Size33.00 KB
File Typedoc
Create Date17/03/2016
Last Updated17/03/2016
Download

Ngày 18/5/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2015/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14/7/2015.