Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 04 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế GTGT, thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.


Version
Download14
Total Views134
Stock
File Size38.95 KB
File Typepdf
Create Date05/05/2016
Last Updated05/05/2016
Download

Luật số 106/2016/QH13 ngày 06 tháng 04 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế GTGT, thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế.